Uw vuur… onze passie!

Stooktips

Stooktips
Bij het verbranden van hout in een haard of kachel gaat het vooral om een goede en totale verbranding van de brandstof te verkrijgen. Schoon en 'door en door' droog hout of houtbriketten zijn een eerste vereiste. Vochtig hout genereert veel lagere temperaturen dan droog hout en dat heeft een verbrandingsproces tot gevolg, waarbij andere bestanddelen dan gassen (soms verontreinigende zoals roet en teer) door de schoorsteen verdwijnen. Dit vanwege de onvolledige verbranding. Schoon hout betekent: geen sloophout met verfresten, hout met conserveringsmiddelen of geïmpregneerd hout. Stook ook geen andere zaken dan hout in uw kachel, want die is daar absoluut niet voor bedoeld. Er is maar één allesbrander, en dat is de vuilverbrandingsinstallatie van de overheid. Luchttoevoer en rookgasafvoer moeten optimaal zijn.

Goede brandstof
Hout voor uw haard of kachel moet minstens twee jaar, liefst gekloofd, op een droge en winderige plek hebben gelegen. Het vochtgehalte daalt dan tot onder de 20%. Ook zaagsel-parrafine briketten zijn een uitstekende brandstof. Een goed brandend vuur herkent u aan kleurloze of witte rook. Aanmaken doet u bij voorkeur met aanmaakhoutjes.

Stook niet bij mist of weinig wind
Bij mist of windstil weer is het moeilijk voldoende trek in uw schoorsteen te krijgen. Dat is niet alleen slecht voor de verbranding. De rook en rooklucht blijven dan ook in en om uw huis hangen. Dat is slecht voor uw eigen gezondheid, slecht voor de gezondheid van uw buren en slecht voor het milieu.

Laat vuur rustig uitgaan
Indien u het vuur wilt doven, omdat u wilt gaan slapen of iets anders doen, laat het vuur dan uit zichzelf uitgaan. Laat bij een open haard de schoorsteenklep helemaal open staan. Plaats eventueel een vonkenscherm of sluit de haard of kachel zodat er geen vonken kunnen wegspringen. Blijf goed ventileren.

Openhaarden
De charme van een echte openhaard op hout is ongeëvenaard. Het knappende vuur en de typische reuk zijn een bijzondere belevenis. Er is een groot aanbod van openhaarden passend bij ieder interieur. Indien u hiervoor kiest moet u wel rekening houden met een paar eisen ten aanzien van de installatie. Zo is een royaal schoorsteenkanaal noodzakelijk voor een optimale trek. In woningen met mechanische ventilatie of een open keuken met afzuigkap moet gezorgd worden voor voldoende aanvoer van lucht bij de haard. Het rendement van een echte openhaard is niet zo hoog. Indien u meer warmte wilt kunt u beter kiezen voor een haard met een glasruit of een vrijstaande houtkachel.

Inbouwhaarden
Een inbouwhaard is een houthaard voorzien van een glasdeur die in een bestaande schouw of nieuw te bouwen schouw wordt ingebouwd. Er zijn vele modellen in diverse formaten en designs. Zowel klassiek als modern. De haarden zijn voorzien van draaideuren of liftdeuren zodat de binnenzijde van de ruit gemakkelijk kan worden schoongemaakt en de as kan worden opgeruimd. Het rendement van dit soort haarden ligt een stuk hoger dan van de volledig open versies. Het rendement kan in de meeste gevallen verder worden verhoogd door de installatie van ventilatoren.

Houtkachels
Een houtkachel is een afsluitbaar stooktoestel dat los geplaatst kan worden en aangesloten dient te zijn op een rookkanaal. De techniek van houtkachels heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. Het rendement is gestegen en de uitstoot van kwalijke stoffen is teruggedrongen. Houtkachels zijn vaak voorzien van grote panoramische ruiten zodat het vlammenspel optimaal te zien is. Verder zijn in een moderne houtkachel allerlei technische snufjes verwerkt om het rendement te verhogen (soms tot boven de 80 procent). Niet alleen een sfeermaker dus maar ook een echt verwarmingstoestel.

Warmteaccumulerende houtkachels (zoals bijvoorbeeld speksteenkachels)
Massieve kachels van steenachtig materiaal, slaan de warmte eerst op en geven die daarna weer langzaam af aan de omgeving. Ze zijn bij uitstek geschikt om met hout te stoken.
Dit soort kachels kenmerkt zich door een optimale verbranding en een maximale, gedoceerde, stralingswarmte. Ze wegen al gauw zo'n 500 kilo of meer en worden daarom ter plaatse uit diverse delen opgebouwd. Er is een grote variëteit aan modellen en capaciteiten, geschikt voor de verwarming van één kamer of het verwarmen van zelfs een compleet huis.

Rookkanalen
Iedere haard, met uitzondering van een elektrische produceert rookgassen. Deze rookgassen moeten worden afgevoerd. Het type toestel bepaald in feite wat er aan rookgasafvoermateriaal noodzakelijk is. Wij onderscheiden derhalve 2 hoofdgroepen:

•Openhaarden, houtkachels en gashaarden (open verbranding).

Deze toestellen hebben allemaal een verticaal afvoerkanaal nodig. Het doel is te zorgen voor een snelle afvoer van de hete verbrandingsgassen, de omgeving isoleren en beschermen tegen de hete rookgassen. Rookkanalen zijn er in diverse soorten. Dit kan zijn; een gemetselde schoorsteen, een keramisch rookkanaal of een afvoerpijp (meestal van RVS). In alle gevallen geldt dat er geen direct contact mag zijn met brandbare vloeren, vloerdelen of decoratieve wandelementen. Verder moet een rookkanaal voor dit soort haarden zo weinig mogelijk bochten bevatten en zeker geen bochten van meer dan 45 graden. Bochten verslechteren de goede trek en bevorderen de afzetting van teer- en roetresten aan de binnenkant van het rookkanaal.

•Gashaarden (gesloten verbranding).

Omdat hier gebruik wordt gemaakt van een concentrisch kanaal (pijp in pijp) gelden er andere eisen. Ten eerste hoeft het kanaal niet persé verticaal te zijn maar kan men ook horizontaal via een buitenmuur aansluiten. Vaak zijn lengtes tot circa 3 meter horizontaal toegestaan. Indien horizontaal aansluiten niet mogelijk is kan men ook verticaal gaan. Vanaf circa 1 meter heeft men al voldoende trek opgebouwd. Lengtes tot circa 12 meter zijn vaak mogelijk. Ook hoeft de pijp hier niet boven de nok van het dak uit te komen wat bij houthaarden wel noodzakelijk is. Bij woningen zonder schoorsteen kan je op deze manier toch een mooie haard plaatsen. Ook liggen de kosten vaak veel lager dan het laten metselen van een schoorsteen.
De SVG dealer kan u adviseren over alle mogelijkheden.

Het gemetselde rookkanaal
Dit wordt bijna niet meer gebouwd. U vindt ze nog wel in bestaande oudere huizen. Wilt u een gemetseld rookkanaal (weer) in gebruik nemen, laat het dan vooraf inspecteren.

Het gemetselde prefabkanaal
Dit kanaal bestaat uit hittebestendige keramische of chamotte-elementen. Ze worden op elkaar gestapeld en aan elkaar gekit. De elementen zijn dubbelwandig uitgevoerd voor een betere isolatie. Het systeem omvat elementen als bochten, stukken voor dakdoorvoer etc. Ze zijn zonder meer geschikt voor alle typen haarden en kachels. Deze elementen moeten altijd voorzien worden van een ommanteling van 5cm cellenbeton.

Flexibel roestvrijstalen kanaal
Deze worden vooral toegepast in bestaande gemetselde kanalen die niet meer voldoen. De vakman trekt van boven naar beneden, of omgekeerd, de flexibele slang door het bestaande rookkanaal. Tussen het nieuwe en het oude kanaal komt isolatiemateriaal. De binnenkant van de flexibele slang is nagenoeg glad en dus ideaal voor een goede trek. Dit is dan ook de eenvoudigste manier om een lek schoorsteenkanaal weer gebruiksklaar te maken.

Enkelwandig roestvrijstalen kanaal
Worden vaak aangebracht in een bestaande gemetselde schoorsteen die niet meer voldoet. De binnenkanten zijn glad en ideaal voor een goede trek. Deze systemen zijn er in verschillende diameters en hebben hulpstukken als bochten en schoorsteenkappen. Alleen toepasbaar indien het schoorsteenkanaal gemakkelijk toegankelijk is en er geen bochten inzitten. Het voordeel is wel dat deze systemen veel sterker zijn dan het flexibele kanaal. Indien ze als zelfstandig kanaal worden gebruikt, moeten ze worden geïsoleerd en omkokerd om een goede isolatie en brandveiligheid te waarborgen.

Dubbelwandige roestvrijstalen kanaal
Tussen de binnen- en buitenwand bevindt zich isolerend materiaal. De binnenwand wordt daardoor snel warm. De binnenwand is volkomen glad en is dus makkelijk te vegen. Daarbij zijn deze kanalen zeer sterk. De systemen zijn er in verschillende diameters en zijn dus op uw specifieke haard of kachel af te stemmen. Uiteraard voorzien van alle benodigde hulpstukken. Deze elementen worden tegenwoordig op grote schaal toegepast vanwege hun duurzaamheid en eenvoudige installatie. Daardoor kunnen deze kanalen achteraf ook in bestaande huizen geïnstalleerd worden.

Dubbelwandig concentrisch kanaal voor gesloten gashaarden
Deze systemen van aluminium, gegalvaniseerd staal of roestvrijstaal zijn dubbelwandig en zorgen tegelijkertijd voor luchtaanvoer én rookgasafvoer. De luchtaanvoer geschiedt tussen de buitenwand en binnenwand van het systeem. De rookgasafvoer gebeurt door het binnenste van de pijp. Deze kanalen zijn alleen geschikt voor gesloten gastoestellen en ideaal voor toepassing in moderne geïsoleerde woningen die voorzien zijn van mechanische ventilatie of een open keuken. Er zijn talloze hulpstukken zoals bochten en muur- en dakdoorvoeren. Met deze kanalen kan ook gemakkelijk horizontaal worden aangesloten via een buitenmuur. De kosten blijven hierdoor relatief laag en er zijn geen bouwkundige werkzaamheden voor nodig. 
Copyright © 2019 Mabo Haarden